Prezentovalo sa 85 poslancov.

Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

Nehlasovali 2 poslanci.

Konštatujem, že sme túto žiadosť schválili.

Za skupinu poslancov návrh uvedie poslanec Peter Kresák. Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

Nech sa páči, pán poslanec.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok