Prezentovalo sa 94 poslancov.

Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

Nehlasovali 3 poslanci.

Konštatujem, že sme schválili žiadosť predsedu Združenia miest a obcí Slovenska pána Michala Sýkoru, aby mohol vystúpiť v Národnej rade.

Ďalej požiadal o vystúpenie k tomuto bodu predseda Najvyššieho súdu pán Harabin.

Taktiež dám hlasovať Národnej rade, pretože je potrebný súhlas parlamentu.

Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tejto žiadosti pána predsedu Najvyššieho súdu. Hlasujeme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok