Prezentovalo sa 100 poslancov.

Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

Nehlasoval 1 poslanec.

Konštatujem, že uvedený návrh sme schválili.

Odovzdávam vedenie schôdze pánu predsedovi Národnej rady.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok