Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu, aby Národná rada vyslovila súhlas so schválením zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok