Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu gestorského výboru prerokovať návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok