Ďakujem, pán predsedajúci.

V rozprave nezaznel žiaden návrh, v spoločnej správe nebol zahrnutý žiaden pozmeňujúci návrh z prerokovania vo výboroch, preto odporúčam, aby sme tento zákon prerokovali v treťom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok