Vážené kolegyne, kolegovia, budeme hlasovať o tom, že schvaľujeme tento zákon v treťom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok