Vážený pán predsedajúci,

vážený pán predseda Národnej rady,

vážené kolegyne,

vážení kolegovia,

v spoločnej správe je zahrnutých 8 pozmeňujúcich návrhov, ktoré gestorský výbor odporúča prijať, a v rozprave nezaznel žiadny iný návrh, to znamená, že odporúčam, vážený pán predsedajúci, aby sme dali hlasovať zo spoločnej správy o 8 pozmeňujúcich návrhoch, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok