... hlasovať o tom, aby sme prešli do tretieho čítania.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok