Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča o bodoch 1 až 7 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s odporúčaním gestorského výboru tieto body schváliť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok