Teraz v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 678 navrhujem prideliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Navrhujem určiť za gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Lehotu na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní navrhujem vo výboroch do 7. septembra a v gestorskom výbore do 8. septembra 2000.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok