Prezentovalo sa 97 poslancov.

Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

Nehlasovali 2 poslanci.

Návrh sme schválili.

Druhé hlasovanie.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok