Prezentovalo sa 101 poslancov.

Za návrh hlasovalo 96 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

Nehlasovali 2 poslanci.

Návrh sme schválili.

Ďakujem, pán poslanec Tatár.

Pristúpime k ďalšiemu hlasovaniu o prerokovanom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, kde ste boli tiež spoločným spravodajcom, a prosím vás, aby ste uvádzali jednotlivé hlasovania k prerokovanému návrhu zákona.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok