Prezentovalo sa 98 poslancov.

Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

Nehlasovali 2 poslanci.

Návrh sme schválili.

Druhé hlasovanie.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok