Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok