Ďakujem za slovo.

V prvom hlasovaní odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok