Prezentovalo sa 100 poslancov.

Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

Nehlasovali 2 poslanci.

Návrh sme schválili.

Druhé hlasovanie.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok