Pán poslanec Matovič reaguje na faktické poznámky.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok