Vážený pán predsedajúci,

vážená Národná rada,

v rozprave neodzneli žiadne iné návrhy, takže mali by sme hlasovať o dvoch návrhoch, ktoré som predniesol v spravodajskej správe.

Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok