Prosím vás, prezentujme a hlasujme o návrhu pána poslanca, ktorý odporúča prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok