Ďakujem.

Navrhujem, aby sme v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady pridelili tento návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, pričom tento výbor bude určený ako gestorský, a lehoty, tak ako určil pán predseda Národnej rady.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok