Ďakujem, pán predsedajúci.

Vážené dámy a páni,

dovoľte mi, aby som uviedol hlasovanie k tomuto návrhu zákona, ktorí podali páni poslanci Malchárek a Kresák. V rozprave nezaznel žiadny pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, a preto odporúčam, aby Národná rada rozhodla, že zákon sa prerokuje v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok