Dámy a páni, poprosím dostaviť sa do rokovacej sály, čoskoro budeme pokračovať jedenástym rokovacím dňom 18. schôdze.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram jedenásty rokovací deň 18. schôdze Národnej rady.

Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali poslanci Jahnátek, Mamojka, Pado, Tomanová. Na zahraničnej pracovnej ceste je poslankyňa Národnej rady Vášáryová. Takisto požiadal o ospravedlnenie neúčasti pán poslanec Droba.

Rokovanie pokračujeme v prerušenej rozprave v prvom čítaní o návrhu poslancov Igora Matoviča, Eriky Jurinovej, Martina Fecka a Jozefa Viskupiča na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 (tlač 367).

Prosím povereného poslanca Igora Matoviča ako jedného z navrhovateľov, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov, a spravodajcu z ústavnoprávneho výboru Martina Poliačika, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

Do rozpravy sú ešte prihlásení poslanci Mária Sabolová, Jozef Viskupič, Szilárd Somogyi.

Dávam slovo pani poslankyni Márii Sabolovej, nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok