Takže navrhujem hlasovať o zákone ako o celku. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok