Navrhujem hlasovať o pripomienkach pána prezidenta v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok