Navrhujem hlasovať o pozmeňujúcom návrhu ako o celku.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok