Ďalej navrhujem hlasovať o bode číslo 9, ktorý gestorský výbor ho odporúča neschváliť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok