Ďalší do rozpravy je prihlásený pán poslanec Jarjabek. Po ňom vystúpi pán poslanec Benčat.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok