O týchto kauzách už bolo povedané veľa z právneho pohľadu aj z iných pohľadov. Pán Danko povedal ďalší pohľad. Prezentáciu sily. Myslím si, že tá prezentácia sily sa jednoznačne presadzuje.

Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám priblížil časopis alebo monitor, ktorý sme dostali všetci, mali ste možnosť si ho zobrať. Významný časopis The Ekonomist píše o Slovenskej republike. Slovensko má mladú a labilnú prozápadne orientovanú vládu, ktorá potrebuje naliehavo podporu. Tá labilnosť sa prejavuje v tom, že potrebujete silu a tú silu prezentujete v súčasnom období.

Vážené dámy, vážení páni, ale ten istý časopis píše o niečom inom, a to sú už výsledky k 1. júlu minulého roku. Hovorí o tom, že hodnotí politické dianie v krajinách strednej a východnej Európy. Slovensko má 3,5 - najhoršiu známku. Hodnotí okrem iného aj nezávislosť médií. Slovensko má 4 - najhoršiu známku zo všetkých. Hodnotí aj ďalšiu veľmi zaujímavú vec, ktorú by sme si mali všetci uvedomiť, hodnotí dodržiavanie zákonov v jednotlivých krajinách. Slovensko má známku 4. Horšie je už len Rumunsko.

Dámy a páni, aj to je prejavom vašej prezentácie vo vzťahu k Európskej únii. Aj to je prejavom presadzovania vašej sily a možno aj z tohto pohľadu ste dnes nechceli vypočuť, respektíve pripustiť diskusiu k predsedovi Európskej komisie, kde by sa určite boli prezentovali veci týkajúce sa porušovania ľudských práv, porušovania zákonov, ale nechceli ste dovoliť, aby sa to Európska únia dozvedela napriek tomu, že to ona vie. Pýtam sa alebo kladiem si otázku, ako to však pán Prodi zoberie, keď sa dozvie, že parlament orientovaný prointegračne, verbálne podporovaný pre Európsku úniu odmietol sa vyjadriť diskusiou k vystúpeniu predsedu Európskej komisie. Aj toto sú dôkazy vašej práce.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok