S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Danka sa hlásia štyria páni poslanci. Posledný pán poslanec Husár. Končím možnosť ďalších prihlášok.

Pán poslanec Kalman.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok