Pán poslanec Danko, máte slovo. Pripraví sa pán poslanec Jarjabek.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok