Pán poslanec Danko.

Predtým ešte s faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Engliša sa hlási pán poslanec Slobodník.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok