Vážený pán predsedajúci,

je ťažko vystupovať pred snemovňou, kde polovica poslancov číta noviny, dokonca niektorí podriemkavajú, ale napriek tomu si vás dovolím oslovovať panie poslankyne, páni poslanci. Tí, čo ste tu, prosím vás, aby ste možno zvýšili pozornosť, a tí, čo ste mimo, ozývam sa aj k tým. Budem sa snažiť tichšie rozprávať, pretože mi stále vytýkate, že keď sa postavím pred ten mikrofón, tak vás bolia uši, ale v každom prípade vás chcem aspoň prebudiť.

Bola daná amnestia, jedna, druhá, bolo rozhodnutie Ústavného súdu jedno, druhé a vyšetrovanie beží ďalej pod záštitou Národnej rady Slovenskej republiky. Myslím si, že to nie je správne. Renomovaní právnici tu dali jasné dôkazy a ja ako neprávnik tu nebudem predkladať to, čo tu oni, fundovaní predložili, ale v každom prípade by som chcel niektoré veci potvrdiť alebo aspoň zvýrazniť.

Amnestia je nezrušiteľná. Ja by som vás chcel upozorniť, že keď by ste to niektorým svojim priateľom v Amerike povedali, čo sa tu deje, ako povedali niektorí naši kolegovia niektorým senátorom, tak dobre, že im aj tie vlasy, ktoré ešte rástli, už nenarástli takto hore. Rozhodnutie Ústavného súdu je najvyšším rozhodnutím súdu, ak to tak teda môžem povedať neprávnicky. Pýtam sa vás, Národná rada Slovenskej republiky sa stotožňuje s protiústavným konaním a porušovaním zákonov v tomto štáte? To by sme si mali uvedomiť všetci. Raz to dejiny spočítajú, preto som chcel síce nie kričať, ale vás prebudiť. Ja vás vyzývam všetkých, aby ste sa pod túto politickú kauzu nepodpisovali. Pán profesor Šťastný povedal, že vás vyzýva tiež, keď už ste raz hlasovali, aby ste, nemusíte priznať chybu, ale aby ste podporili to, čo pán Gašparovič tu predniesol. Ja nie som podporovateľom žiadneho policajného štátu. Prosím vás, aby ste si to aj vy uvedomili, pretože ak sa policajná moc otočí aj voči vám, už bude neskoro. Vyzývam vás, aby sme nepodporili inkvizítorov aj v tomto parlamente, pretože niektorí sa tu skutočne správajú ako inkvizítori. Nie je už doba stredoveku a hovoríme o právnom štáte alebo aspoň chceme byť právnym štátom. Preto vás vyzývam, aby ste podporili návrh, ktorý tu bol prednesený pánom Ivanom Gašparovičom, či už ide o prípad pána Lexu alebo pána Krajčiho v bode programu jeden a dva.

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok