Pán poslanec Engliš. Po ňom vystúpi pán poslanec Danko.

Pán poslanec Engliš, máte slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok