Ďakujem.

Vážený pán podpredseda,

vážení prítomní,

chcel by som nadviazať na tú pasáž, kde hovoril pán profesor Drobný o nezákonnosti v tomto parlamente. Spomínam si na takú epizódu zo začiatku nášho volebného obdobia, keď v súvislosti s porušovaním rokovacieho poriadku dal pán poslanec Brňák hlasovať o tom, že tento parlament bude dodržiavať zákony a že bude hlasovať a pracovať podľa zákonov. Jednoducho sa to tu neprijalo, neodhlasovalo, zamietlo. Ja som si myslel vtedy, že je to, odpustite mi, taká parlamentná recesia. Ale keď sa prijali uznesenia v kauze Krajči a Lexa v rozpore s ústavou, keď sa dokonca bráni ďalej aj v súvislosti s nálezom Ústavného súdu učiniť spravodlivosti zadosť, tak som zistil, že je to vlastne systém, že to nebola náhoda na tom začiatku, ale to bol úplne systémový začiatok, a tak sa v podstate pokračuje a mám dojem, keď máme aj ďalšie návrhy, že asi sa bude pokračovať.

Ja by som si predstavoval a chcel by som spolu s pánom poslancom Tkáčom vyzvať ostatných poslancov, aby tí, ktorí hlasovali vtedy za, by si povedali mea culpa, mea maxima culpa a snažili sa v terajšom hlasovaní napraviť túto svoju chybu.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok