Ďalší v poradí prihlásený je pán poslanec Brhel. Po ňom vystúpi pán poslanec Drobný.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok