S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Andrejčáka sú celkom štyria páni poslanci, posledná pani poslankyňa Podhradská. Končím možnosť ďalších faktických poznámok.

Pani poslankyňa Belohorská.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok