Ako ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Andrejčák. Po ňom vystúpi pán poslanec Brhel.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok