Ďakujem.

Vážený pán predsedajúci,

chcem nadviazať na vystúpenie pána poslanca Kandráča, ktorý ako docent a odborník na trestné právo jednoznačne v tejto snemovni uviedol, že amnestia je nezrušiteľná. Opakujem opätovne to, čo aj on povedal, že tak to vyriekol aj Ústavný súd, nemohol inak. A pán docent povedal, že nie je v slovenskom práve prostriedok na obnovenie trestnosti. Chcem túto jeho myšlienku rozšíriť. Nielen v slovenskom práve niet právneho inštitútu na obnovenie trestnosti, v celom kontinentálnom európskom práve niet inštitútu, ani jeden štát nepozná právny inštitút na obnovenie trestnosti. Učebnice trestného práva poslucháčom ako právne minimum nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európy aj v anglosaských dávajú do vedomosti jeden poznatok - raz udelená amnestia je nezrušiteľná. Toto je základný princíp Trestného práva, a tým aj právneho štátu. Teda všetky kroky, ktoré boli urobené, sú v rozpore s ústavou, sú s rozpore s Trestným zákonom, konkrétnu citáciu ustanovení uvediem, ak vystúpim so svojím prejavom.

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok