Ďakujem, pán predsedajúci.

Pán poslanec Kandráč vo svojom vystúpení zdôraznil, že amnestia je nezrušiteľná. Napokon tento jeho názor potvrdil aj Ústavný súd Slovenskej republiky, ale ja by som tu chcela pripomenúť ešte jeden názor, názor nie zo Slovenska, ale zo zahraničia. Taký istý názor má napríklad aj americký právnik Tom Devine, inak šéf GAP, organizácie, ktorá zo zákona, prosím pekne, nielen z nejakého osobného rozhodnutia, zo zákona monitoruje činnosť vlády. Tento Tom Devine v súvislosti so zrušiteľnosťou, respektíve nezrušiteľnosťou amnestie povedal, že amnestia je svätá, nemôže ju zrušiť nikto a štát, ktorý si dovolí urobiť takýto krok, je štát diktátorský a totalitný. Takže ak nezrušíme ustanovenia, tak ako to navrhuje klub poslancov HZDS, myslím si, že len podáme svedectvo o tom, aká je súčasná Slovenská republika. Znovu pripomínam a citujem Toma Devina zrušiť amnestiu môže iba štát, ktorý je diktátorský a totalitný.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok