Ďakujem za slovo.

K týmto prerokúvaným uzneseniam a k tomu, čo povedal pán poslanec Cagala, treba povedať aj takú zaujímavosť, že Hnutie za demokratické Slovensko po skutočnostiach, ktoré vyniesol Ústavný súd, jasne predložilo návrh na zrušenie týchto uznesení, ale k tomu, čo prerokúvame teraz v tomto bode, ústavnoprávny výbor priložil uznesenie, ktoré je také suchopárne a bez akéhokoľvek zdôvodnenia. V poriadku. Ale na druhej strane nikto z predstaviteľov vládnej koalície z ústavnoprávneho výboru si ani nezobral za svoje, aby tu povedal nám všetkým v snemovni, prečo ústavnoprávny výbor prijal takéto uznesenie, že neodporúča zrušiť tieto uznesenia snemovňou. Neinformuje nás o tom, kde zobral dôkazy, ktorými odporuje tým skutočnostiam, ktoré vyniesol Ústavný súd. Nevieme o tom vlastne, ako zmýšľa vládna koalícia pri tom, že prerokúvame tento bod, pretože do rozpravy sa neprihlásili žiadni z poslancov, ktorí by aspoň slovne vyjadrili svoj názor. Čiže je to v podstate nejako skryte riadená mašinéria, ktorá odoláva zákonným demokratickým postupom v tomto štáte a ktorá sa snaží prostredníctvom snemovne, kde ovláda väčšinou, presadiť jednoducho určitú vôľu, ktorá nie je vyjadrená tu všeobecne a vo verejnosti a nebude známa ani verejnosti, to znamená ani svojim voličom, ani našim voličom, ale jednoducho asi prípravou obyčajného hlasovania za to, že toto naše rozhodnutie, tento náš návrh netreba prijať. To je skutočne na škodu a na hanbu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok