S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca sú dvaja páni poslanci. Pani poslankyňa Podhradská ako posledná.

Pán poslanec Húska.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok