Vážený pán predsedajúci,

vážené kolegyne,

vážení kolegovia,

predo mnou vystupovali renomovaní právnici Hnutia za demokratické Slovensko, ja som radový poslanec neprávnik, ale nedá mi, aby som sa ku kauzám - generál - ku kauzám mojich kolegov poslancov Ivana Lexu a Gustáva Krajčiho nevyjadril z aspektu skôr ľudského, možno trošku politického, a nie z právneho aspektu. Deň za dňom sa, žiaľbohu, tento parlament zapisuje do existencie Slovenskej republiky čiernymi písmenami. Porušovanie ústavy, porušovanie ľudských práv, politické perzekúcie, likvidácia štátnosti, protiľudové zákony a asociálna politika, nerešpektovanie rokovacieho poriadku, ignorancia opozície, toto sú charakteristické znaky a pracovné metódy tohto parlamentu.

Občan sa hrbí pod ťarchou existenčných problémov. Mnohí už v tomto štáte nemajú čo do úst a parlament predkladá občanovi pohľad na gladiátorské hry. Je osudné, že poslanci Hnutia za demokratické Slovensko musia iniciovať zrušenie pofidérnych uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorými vydala súhlas na trestné stíhanie poslancov Ivana Lexu a Gustáva Krajčiho napriek amnestii prezidenta Slovenskej republiky i napriek výrokom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Demokratický parlament by nemohol bez opodstatnených dôkazov prijať takéto rozhodnutie, aké prijal tento parlament, keď uvedené uznesenia schválil.

Na základe verdiktu senátu Ústavného súdu mal predseda parlamentu iniciatívne zaradiť návrh na zrušenie pochybených uznesení Národnej rady Slovenskej republiky. Nestalo sa tak. Bohužiaľ. Páni koaliční poslanci, zdá sa mi, že chcete mať na Slovensku 30 prípadov Ivana Lexu, že chcete nielen hlavu Ivana Lexu a Gustáva Krajčiho, ale cez nich sa hlavne usilujete o hlavu Vladimíra Mečiara, pretože viete, že Vladimír Mečiar sa rovná Hnutie za demokratické Slovensko a Hnutie za demokratické Slovensko sa rovná Vladimír Mečiar.

Aj keď sa snažíte občanom Slovenskej republiky cez médiá vnútiť myšlienku vnútornej diferenciácie v hnutí, aby ste tak oslabili jeho jednotu a vplyv, nedarí sa vám to. Toto sú vaše, žiaľ, úbohé hry, na ktoré už vám väčšina občanov Slovenskej republiky nenaletí, lebo vie, že nimi odvádzate pozornosť od vlastných vnútorných problémov a je ich neúrekom, aj od vlastnej neschopnosti riadiť tento štát a naplňovať predvolebné sľuby občanom. Vieme, že pripravujete ďalšie návrhy na zbavenie imunity poslancov a ich vydanie na trestné stíhanie. Chcete ďalšími kauzami zabávať národ počas celého vládneho obdobia? Aké budú satisfakcie pre evidentne morálne aj hmotne postihnutých vašich politických protivníkov, ak sa preukáže ich nevina alebo nedokáže sa ich vina? Ak sa zmenia politické pomery na Slovensku, ako sa budú cítiť tí, čo sa prepožičali na tieto politické hry? Kam sa podejú úderky vyšetrovateľov, ktoré za judášsky groš konštruujú nové a nové obvinenia? Aký bude osud generála Ivora, ktorý sa ako potkan prehryzáva k životne dôležitým tepnám HZDS s cieľom zdiskretizovať a zničiť ho? Je to novodobý Berija na Slovensku? Ten doplatil na svoje metódy, ten doplatil na svoje praktiky. Likvidoval nepohodlných a potom likvidoval tých, ktorí mu pomáhali likvidovať nepohodlných. Napokon zlikvidoval sám seba.

O chvíľu budete v tomto parlamente schvaľovať návrh ústavného zákona, ktorý vám predloží minister Čarnogurský, ktorý spolu s ministrom Pittnerom a premiérom Dzurindom celé toto politické divadlo režírujú. Už teraz "renomovaní právnici" o tomto ústavnom zákone hovoria, že nie je v rozpore s ústavou a že jeho znenie, ktoré z nás ešte nikto nevidel, schvaľuje aj zahraničie. Vy ste tak neschopní, evidentne neschopní a ešte to pertraktujete na verejnosť, že si všetko, čo sa v tomto štáte udeje, dáte schváliť zahraničím a ešte sa tým chválite pred občanmi. Myslíte si, akí ste múdri, pretože aj múdrych zo seba mnohí z vás urobili múdrymi oni sami. Ja neviem, odkiaľ berie odvahu a opodstatnenosť pán Kresák vpasovať sa do úlohy najvyššieho ústavného právnika na Slovensku, keď on študoval ústavné právo v Spojených štátoch, a nie Ústavu Slovenskej republiky.

Každý súdny človek však vie, že účelovo znásilňovať ústavu na riešenie politických sporov je bezprecedentný krok, ktorý vyspelý demokratický svet nepozná. Prestaňte sa hrať na spravodlivých a bezúhonných. Vyšetrujte a trestajte tam, kde je to potrebné a opodstatnené. Neznásilňujte orgány činné v trestnom konaní, neznásilňujte súdy a prokuratúru. Začnite konečne rešpektovať ich nezávislosť od výkonnej moci. Predkladajte a schvaľujme v tomto parlamente zákony na prospech občanov Slovenskej republiky, a nie proti nim. Potom si nás budú občania vážiť, a nie haniť. Prvým takýmto ústretovým krokom na zmenu štýlu práce nášho parlamentu môže byť zrušenie uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorými boli vydaní na trestné stíhanie páni poslanci Ivan Lexa a Gustáv Krajči. Bol by to aj náznak toho, že Národná rada Slovenskej republiky sa bude usilovať o to, aby sa o Slovensku mohlo bez začervenania povedať alebo hovoriť, že je právnym štátom.

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok