Ďalej v rozprave vystúpi prvý písomne prihlásený pán poslanec Brňák a po ňom pán poslanec Tkáč.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok