Ďakujem pekne.

Pán poslanec, prosím vás, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

Uvedené návrhy som pridelil, návrhy, ktoré uviedol pán poslanec Gašparovič, som pridelil ústavnoprávnemu výboru, ktorý ich prerokoval a vyjadril sa k nim. Uznesenia ústavnoprávneho výboru máte rozdané. Ústavnoprávny výbor vo svojich uzneseniach má stanovisko, že nesúhlasí s predloženým návrhom uznesenia Národnej rady týkajúceho sa nevydania súhlasu na trestné stíhanie poslanca Ivana Lexu a v tejto súvislosti zrušenia uznesenia z 9. apríla 1999 číslo 253, ako aj s predloženým návrhom uznesenia Národnej rady týkajúcim sa nevydania súhlasu na trestné stíhanie Gustáva Krajčiho a v tejto súvislosti zrušenia uznesenia z 24. februára 1999 pod číslom 178.

Otváram rozpravu o týchto bodoch programu. Písomne sa do rozpravy prihlásili za kluby: pán poslanec Gašparovič za klub Hnutia za demokratické Slovensko ako jediný. Ďalej sa prihlásili písomne do rozpravy nasledujúci poslanci, uvediem zároveň aj poradie: Brňák, Tkáč, Gajdoš, Cagala, Tóthová, pán poslanec Kandráč, Andrejčák, Brhel, Drobný, Engliš, Danko, Jarjabek, Benčat, Cabaj a posledný pán poslanec Krajči.

Dávam slovo pánu poslancovi Gašparovičovi za klub za Hnutie za demokratické Slovensko.

Nech sa páči, pán poslanec.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok