Vážené panie poslankyne,

vážení páni poslanci,

prosím vás, zaujmite miesto v rokovacej miestnosti. Budeme pokračovať v rokovaní 26. schôdze Národnej rady.

Pristúpime k prerokovaniu

návrh poslancov - členov klubu Hnutia za Demokratické Slovensko na prerokovanie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 253 z 9. apríla 1999, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky vydala súhlas na trestné stíhanie poslanca Ivana Lexu na základe žiadosti vyšetrovateľa, evidovanej pod číslom VKE-30/VP-30-99, príloha číslo 1.

Nakoľko nasledujúcim bodom programu je

návrh poslancov - členov klubu Hnutia za demokratické Slovensko na prerokovanie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 178 z 24. februára 1999, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky vydala súhlas na trestné stíhanie poslanca Gustáva Krajčiho na základe žiadosti vyšetrovateľa, evidovanej pod číslom VKE-1/30-99,

podávam návrh, ako som už uviedol, aby sme rozpravu k týmto bodom programu zlúčili. Dávam o tomto návrhu hlasovať bez rozpravy.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o mojom návrhu, aby sme zlúčili rozpravu k bodu číslo 1 a bodu číslo 2 programu 26. schôdze. Hlasujeme o zlúčení rozpravy.

Prezentovalo sa 75 poslancov.

Ešte raz zopakujeme hlasovanie. Keď nie, budeme pokračovať rokovaním o 1. bode bez zlúčenia rozpravy.

Prezentujme sa a hlasujme, panie poslankyne, páni poslanci.

Prezentovalo sa 74 poslancov.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k prerokúvaniu prvého bodu 26. schôdze. členov klubu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok