Pán poslanec Hofbauer, máte procedurálny návrh?

Nech sa páči, pán poslanec Hofbauer.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok