Prezentovalo sa 128 poslancov.

Za návrh hlasovalo 47 poslancov.

Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov.

Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

Nehlasovali 2 poslanci.

Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

Pán poslanec ďalej navrhol, že ak nebude schválený tento návrh, aby body číslo 3, 4 a 5 boli zaradené na koniec 26. schôdze Národnej rady. Hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca Tkáča.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok