Prezentovalo sa 125 poslancov.

Za návrh hlasovalo 57 poslancov.

Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

Hlasovania sa zdržalo 60 poslancov.

Nehlasovalo 5 poslancov.

Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

Ďalší návrh predniesol pán poslanec Jarjabek, aby z programu 26. schôdze bol vypustený bod číslo 53 o členovi rady televízie. Čiže hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca Jarjabka. Hlasujeme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok