Prezentovalo sa 127 poslancov.

Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

Hlasovania sa zdržalo 45 poslancov.

Nehlasovalo 5 poslancov.

Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Ďalší návrh je, aby bol priamy prenos aj z 51. bodu navrhnutého programu o informácii ministra zdravotníctva k súčasnej aktuálnej situácii v zdravotníctve. Hlasujme o tomto návrhu pána poslanca Jarjabka.

Prezentujme sa a hlasujme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok